• Expressive Arts Therapy 01
  • Expressive Arts Coaching 01

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og kommunikasjon

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og kommunikasjon er en stiftelse opprettet i 1993. Instituttets formål er å fremme kunst- og uttrykksmetoder i Norge, stimulere og utvikle samarbeidet med undervisningsinstitusjoner i Norden, Europa og USA, bidra til å høyne uttrykksmetodenes faglige og etiske kvaliteter og bidra til internasjonale forsknings- og prosjektarbeider.

NIKUT tilbyr introduksjonskurs over enkelthelger og 2,5-årig videreutdanning i kunst- og uttrykksmetoder i terapi, og i coaching og teamarbeid, sertifiseringsutdanning som kunst- og uttrykksterapeut med rett til å drive egen praksis, og etterutdanningsseminar for ferdig utdannede kunst- og uttrykksterapeuter og -coacher. NIKUT tilbyr dessuten kurs og foredrag om kunstens betydning og anvendelse i terapi, sosialt arbeid og pedagogikk, coaching og teamarbeid; samt veileding, konsultasjon og terapitjenester. I tillegg er NIKUT involvert i dokumentasjon og forskning i samarbeid med Psykososialt Senter for Flyktninger ved Universitet i Oslo.

NIKUT er medlem av International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers, et nettverk av institusjoner og skoler som tilbyr utdanninger i kunst- og uttrykksterapi i Nord-Amerika, Europa og Israel.

Our Location

Grønland 58, 3045 Drammen

Tlf: + 47 31 00 80 60

Web: www.nikut.info