Loading Events

SERTIFISERINGSPROGRAM TIL EXIT-GRUPPELEDER

En gruppeintervensjon for stressmestring

 

Hva er EXIT-modellen?

EXIT (Expressive Arts in Transition) er en gruppeintervensjon, basert på kunst- og uttrykksmetoder (KUT). Målet er å gi kunnskap og verktøy til å håndtere stressymptomer etter traumatiske hendelser som flukt, krig, naturkatastrofer og sykdom. Deltagerne får opplæring i EXIT-malen. De som gjennomfører hele kurset med praksis får sertifisering som EXIT-gruppeleder.

Kroppen reagerer på traumatiske hendelser med bl.a. søvnløshet, uro, muskelsmerter, hodepine og sinne; sansene lukker seg. Gjennom bevegelse og kunst- og uttrykksmetoder skapes en plattform for dialog og formidling, der sansene står sentralt i forhold til indre følelser. Ordene har ofte mistet sin opprinnelige betydning, derfor er både de kunstneriske uttrykkene og de kulturelle ritualene viktige som uttrykksform. Disse non-verbale uttrykkene er med på å forvandle transformere det man bærer på – til en en styrke; traumatisk vekst.

EXIT ble gjennomført som et forskningsprosjekt i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fra 2008-2014, og viser reduksjon av post-traumatiske stressymptomer og et mer optimistisk syn på fremtiden for deltagerne.

I dokumentarfilmen EXIT, basert på forskningsprosjektet, illustreres kunst – og uttrykksmetoden. KUT-metoden mobilisere egne ressurser for å skape håp og ta tak i drømmer og evner i en ny livskontekst (EXIT 2014, Film & Arts
Skagen/Melinda A. Meyer DeMott)

 

Hvilke målgrupper har nytte av EXIT?
Metoden kan brukes med alle grupper som ereller har vært utsatt for stress, eller skal gjennom
store omstillinger.EXIT har også vist seg svært relevant i integrering og inkluderingsarbeid både i skole og
arbeidsliv. Metoden kan derfor være nyttig for alle innen områdene skole, helse og administrasjon

 

 

Lærere

Melinda A. Meyer DeMott, pedagogisk ansvarlig. PhD og MA i Expressice Arts, psykodrama-regissør og bioenergetisk terapeut. Leder av Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon. Professor ved European Graduate School (EGS), Sveits. Leder av EXIT-prosjektet. Medlem av Faglig forfatterforening og produsent av 3 filmer om EXIT-prosjektet; “I eksil fra kroppen”, “Tilbake til livet” og “EXIT”.

Gunnar Reinsborg, barnevernspedagog, kunst- og uttrykksterapeut og psykodrama-regissør. Arbeider også som kulturkonsulent. Har arbeidet med fagutvikling ved NIKUT siden 1993.

 

Søknadsfrist 10. desember 2020

Samling 1. 11. – 14. februar
Samling 2. 20 .- 21. mars
Samling 3. 15. mai på Zoom.
Muntlig framlegg og godkjenning av rapport.

 

Praksis og veiledning:
Uke 7- 11. og uke 14 – 18
Det er lagt opp til 1,5 time en gang i uken i 10 uker.
Praksisgruppen skal bestå av 6 – 8 deltakere og skal ledes av to studenter.
Veiledning kan foregå på Zoom.

 

Pris kr. 15000,-

 

Kurset holdes i Oslo området.
NIKUT forbeholder seg retten til å gjøre endringer i
pris, pensum, datoer og lærerkrefter.

 

NB! Obligatorisk forkurs: 9. – 11. oktober 2020 ved USN i Drammen

 

For mer info send mail til: nikut@online.no eller
Ring: Melinda A. Meyer DeMott, 90070078 eller
Gunnar Reinsborg 92657502

 

NIKUT
http://www.nikut.no/
e-post nikut@online.no