Loading Events

Utdannelsens visjon:

Å skape gode ledere som danner gode grupper hvor skaperkraften og gode møter dominerer.

 

Undervisningen baserer seg på to grunnteser:

1) at det i alle mennesker finnes en skapende kraft som streber etter helhet, skjønnhet og integrasjon.
2) at det finnes et grunnleggende slektskap mellom de forskjellige kunstretningene og uttrykksformene.

 

Hvem er målgruppen?

 • Kunst- og utrykksterapeuter som ønsker å utvikle lederrollen og lære seg et redskap for konfliktløsning, veiledning, coaching og gruppepsykoterapi.
 • Kunst- og utrykksterapeuter som ønsker å jobbe som veiledere, utdannings terapeuter, lærere ved NIKUT og USN. Forkursledere.
 • dere med ansvar for en gruppe i jobbsammenheng og med interesse for scenen som en arena å jobbe på.
 • godkjente psykoterapeuter fra andre terapiretninger som ønsker fordypning i gruppepsykoterapi og få erfaring med gode gruppeverktøy.

 

Hva får deltagerne ut av kurset:

 • kunnskap og ferdighet i å skape gode grupper
 • kompetanse til å praktisere som gruppeleder
 • trening og ferdigheter i gruppeverktøy
 • grunnlagsforståelse av det skapende menneske
 • flere metoder for å utløse kreativitet
 • bedre tilgang til egen sanselig kreativitet
 •  kunnskap om hvordan man håndterer konflikter med kreative tilnærminger
 • forbedret evne til personlig ivaretagelse

 

Hva bygger gruppelederutdanning på?

Intermodalt psykodrama, sosiometri, sosiodrama, community art og gruppepsykoterapi. Intermodalt psykodrama er en metode som går ut fra at det i hvert menneske fins en skapende kraft, og at man gjennom kunstneriske opplevelser og egen kreativitet kan virke terapeutisk utviklende for seg selv og andre.

Lederutdannelsen i intermodalt psykodrama handler om å forstå våre roller i livet gjennom å belyse og forløse indre konflikter hvor scenen er den arenaen det jobbes på.
Det vil være stort fokus på gruppeledelse, og på å gi gode verktøy til å forstå og bygge gode grupper. Sosiometri og sosiodrama er derfor en del av undervisningen. NIKUT underviser i tradisjonen etter psykodramaets grunnlegger Jakob Levy Moreno. Det som gjør utdanningen unik er fokuset på det skapende kunstneriske uttrykk som er en del av de psykodramatiske delmetodene.

 

Hva er NIKUT?

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon er en stiftelse opprettet i 1993. Instituttet tilbyr en 4-årig deltidsutdanning i kunst- og uttrykksterapi, EXIT utdanning og gruppelederutdanning. NIKUT er medlem i International Network of
Expressive Arts Therapy Training Centers og FEPTO (Fed. of Psychodrama Training Organizations), og er tilknyttet EGS (European Graduate School).

 

 

Undervisningsprogram

Samling 1: 26. – 30. august 2020 i Oslo
Gruppedannelse, oppvarming og spontanitetstrening

Samling 2: 14. – 18. oktober 2020 i Oslo
Psykodramastrukturen, hjelpe-ego og dubbelering.

Samling 3: 27.- 31. januar 2021 i Drammen.
Praksis forberedelse, Roller, sosialt-atom og rolle-atom.
Ledertrening. 31. januar, første møte og veiledning med KUT studentene.

Praksis og veiledning januar/juni 2021
Gruppeveiledning av KUTstudenter 4 ganger a 5 klokketimer. Veiledning på veiledning to av gangene på Zoom.

Samling 4: 28. april – 2. mai 2021 Oslo/Drammen
Praksisveiledning. Deling/sharing. Scenario. Ledertrening.

Samling 5: 10. – 14. august 2021 på Biskop Arnø
Sosiodrama og Community art. Ledertrening i storgruppe.

Samling 6: 13. – 17. oktober 2021 i Oslo
Sosiometri og gruppeforståelse. Ledertrening.

Samling 7: 26. – 30. januar 2022 i Oslo
Regi og scenesetting med fokus på intermodale overganger.

Samling 8: 25. – 29. mai 2022 i Oslo
Avsluttningsframlegg av utdanningsrapport og regiledelse av storgruppa. Avslutningsfest.

Innlevering :
Utdanningsrapport med fokus på praksis 15 sider. innleveringsfrist 25. april.

Treningsgruppe:
Hele det første året minst 3timer annenhver uke. Rapport og gjennomgang på samlingene

 

 

Lærere

Melinda Meyer, (kursansvarlig) PhD. og M.A. i Expressive Arts, psykodramaregissør, bioenergetisk
terapeut, leder av Norsk Intitutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon, konsulent i teamarbeid, konfliktløsning og kommunikasjon. Ansatt ved NKVTS Unirand Oslo 1990-2014. Medlem av Faglig
forfatterforening og har laget tre filmer: «Tilbake til Livet», «I Eksil fra Kroppen» og “Exit”.

Gunnar Reinsborg, kunst- og uttrykksterapeut, Director of Psychodrama og barnevernspedagog.
Lærer i kunst og uttrykksmetoder ved USN og lærer ved EXIT-utdanningen og gruppelederutdanningen ved NIKUT

Torill Johnsen, kunst- og uttrykksterapeut, Director of Psychodrama, lærer, veileder, og utdanningsterapeut ved Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon, klinisk barnevernspedagog i gruppeterapi og master i psykisk helsearbeid.

 

Opptak, kostnader og sted:

 

Opptakskrav: 

Godkjent psykoterapeut i Kunst og uttrykksterapi, eller annen terapiretning. Gjennomgått forkurs.

Søknadsfrist:

20.06.2020.
Påmelding sendes til meli-m@online.no med kopi til gu-rein@online.no

 

Sted:

Undervisning og veiledning foregår hovedsakelig i Oslo.

Samling 5 foregår på Biskops Arnö utenfor Stockholm.

 

Pris:

17000 kr. per termin, totalt 4 terminer.
Prisen inkluderer veiledning på praksis, materialer,lokaler, instrumenter, kaffe og te, etc.
Kostnader til litteratur, samt reise kommer i tillegg. Kost og losji må dekkes og ordnes selv med unntak av Biskops Arnö som er inkludert i prisen. NIKUT forbeholder seg retten til å gjøre endringer i
pris, pensum, datoer og lærerkrefter.

 

Praksis:

To gruppelederstudenter har praksis sammen våren 2021. Det består i å ha gruppeveiledning med KUT studenter som er i praksis. 4 dager a 5 klokketimer i perioden januar – juni. Første gang under januarsamlingen. Praksisen administreres av NIKUT.

 

Veiledning:

Veiledning på veiledning i gruppe, 4 dager a 5 klokketimer. To av gangene på Zoom.

 

For mer info:

www.nikut.org
Telefon: Melinda 90070078, Gunnar 92657502
Epost nikut@online.no
Norsk Institutt for Kunstutt