Loading Events
This event has passed.

Introduksjonskurs i kunst- og uttrykksmetoder i terapi høsten 2020

Forkurs er obligatorisk om du ønsker å søke videreutdanningen i kunst og uttrykksmetoder i terapi eller Exit-leder sertifiseringen.

Du er velkommen til å delta på forkurs der vi setter fokus på kreative metoder for å skape gruppeidentitet og rom til utforsking for den enkelte. Stresshåndtering og stabilisering med kunst og uttrykksterapeutiske metoder blir vektlagt.

Gjennom kreative uttrykk, tegning, maling, bevegelse, oppstår det og plattform «her- og nå», for dialog og formidling, der sansene står sentralt i forhold til indre serier. Du vil også lære enkle mestringsteknikker (psykoedukasjon) for å bygge og styrke egne ressurser (spenst). Kurset er spesielt relevant for deg som arbeider i helsevesenet, med utdanning, kommunikasjon, kunstinstitusjoner eller miljøterapi, og alle som er interessert i å utvide sin verktøykasse for å få mer kreative og estetiske tilnærminger på jobb.

 

Introduksjonskurs; EXIT & Stressmestring i Coronatiden

EXIT (Expressive Arts in Transition) er en gruppeintervensjon, basert på kunst- og uttrykksmetoder (KUT). Målet med EXIT er å gi kunnskap og verktøy til å håndtere stressymptomer under/etter traumatiske hendelser som flukt, krig, naturkatastrofer og sykdom.

Coronatiden har tatt oss inn i en kollektiv krise, og vi vil på dette forkurset se nærmere på hvordan en kan håndtere stress med metoder hentet fra EXIT-modellen. Du vil du få erfaring med EXIT modellen og hvordan en gjennom bevegelse og kunst- og uttrykksmetoder kan skape en plattform for dialog og formidling, der sansene står sentralt i forhold til indre følelser. Når ordene har mistet sin opprinnelige betydning, er både de kunstneriske uttrykkene og de kulturelle ritualene viktige som uttrykksform. Disse non-verbale uttrykkene er med på å forvandle og transformere det man bærer på – til en styrke; en traumatisk vekst.

Forkurset er spesielt relevant for deg som arbeider i helsevesenet, med utdanning i kommunikasjon, kunstinstitusjoner eller miljøterapi, og alle som er interessert i å utvide sin verktøykasse.

 

 

Forkurs: EXIT & Stressmestring i Corona tiden 

Dato: 9.-11.oktober 2020

Tid:
Fredag 09.10 11.00–18.00
Lørdag 10.10 10.00–18.00
Søndag 11.10 10.00–17.00

Lærere;

Melinda A. Meyer, Kunst- og uttrykksterapeut, Psykodramaregissør og Styreleder NIKUT &

Gunnar Reinsborg, Kunst- og uttrykksterapeut, Psykodramaregissør og Barnevernspedagog.

 

Sted

Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen.
Adresse: Papirbredden, Grønland 58, 3045 Drammen.
Vi anbefaler togtransport da togstasjon bare er 5–10 minutter fra campus.

 

Pris:

kr 3 400, – til konto 7878 05 48 613 – Obs! Husk å merke innbetalinger med ditt  navn.

Påmelding er bindene. Ved frafall grunnet sykdom tilbakebetales 50% av kursavgiften ved innsendt legeerklæring.

 

Påmeldingsfrist 15. 09.2020

 

Påmelding:

Sendes til meli-m@online.no med kopi til
gu-rein@online.nomiradans@gmail.com

 

For mer info: www.nikut.org

Med vennlig hilsen
Universitetet i Sørøst Norge (USN) og Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon.