Loading Events

Introduksjonskurs i kunst- og uttrykksmetoder i terapi høsten 2020

Introduksjonskurs er obligatorisk om du ønsker å søke videreutdanningen i kunst og uttrykksmetoder i terapi eller Exit-leder sertifiseringen.

 

Introduksjonskurs høsten 2020:

  • EXIT & Stressmestring i Coronatiden, 9.-11.oktober
  • KUT & Avhengighet, 13.-15.november
  • KUT & Kroppens smerte, 3.-4.desember

 

Du trenger kun å delta på et introduksjonskurs for å søke deg inn på enten videreutdanningen i kunst- og uttrykksmetoder i terapi ved USN, eller EXIT -leder sertifiseringen.

Hvis du ønsker å søke deg inn på videreutdanningen i kunst- og uttrykksmetoder anbefaler NIKUT introduksjonskursene i “KUT & Avhengighet” og “KUT & Kroppens smerte” ettersom disse har  mer fokus på de kunst- og uttrykksterapeutiske metodene. Introduksjonskurset i EXIT & Stressmestring i Coronatiden er obligatorisk hvis du ønsker å søke deg inn på EXIT -leder sertifiserin

gen.

 

Introduksjonskurs:

På introduksjonskursene setter vi fokus på kreative metoder for å skape gruppeidentitet og rom til utforsking for den enkelte. Stresshåndtering og stabilisering med kunst og uttrykksterapeutiske metoder blir vektlagt.

Gjennom kreative uttrykk, tegning, maling, bevegelse, oppstår det og plattform «her- og nå», for dialog og formidling, der sansene står sentralt i forhold til indre følelser. Du vil også lære enkle mestringsteknikker (psykoedukasjon) for å bygge og styrke egne ressurser (spenst). Kursene er spesielt relevant for deg som arbeider i helsevesenet, med utdanning, kommunikasjon, kunstinstitusjoner eller miljøterapi, og alle som er interessert i å utvide sin verktøykasse for å få mer kreative og estetiske tilnærminger på jobb.

 

Sted:

Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen.
Adresse: Papirbredden, Grønland 58, 3045 Drammen.
Vi anbefaler togtransport da togstasjon bare er 5–10 minutter fra campus.

 

Pris:

kr 3 400, – til konto 7878 05 48 613 – Obs! Husk å merke innbetalinger med ditt navn. Påmelding er bindene. Ved frafall grunnet sykdom tilbakebetales 50% av kursavgiften ved innsendt legeerklæring.

 

Påmelding:

Sendes til meli-m@online.no med kopi til
gu-rein@online.nomiradans@gmail.com