Teachers

Melinda A. Meyer
Melinda A. MeyerDirector NIKUT. Teacher: Expressive Arts in Therapy.
Administrative and pedagogical Director. PhD and M.A. in Expressive Arts. Psychodrama director, bioenergetic therapist. Chairman of the Norwegian Institute of Expressive Arts and Communications. Consultant in conflict resolution and communications. Senior researcher at NKVTS (Norwegian Centre for Violence and Trauma Stress Studies). Member of Professional Writers Association. Made two films: ” Back to Life ” and ” In Exile from the body”. Author of “Aesthetically guidance – Dialogue through artistic expression” and Repatriations and Testimony – Expressive Arts Therapy (PhD thesis 2007)
Malin Wästlund
Malin WästlundTeacher: Expressive Arts in Therapy
Kunst – og uttrykksterapeut, C.A.G.S., Fysioterapeut, Psykodramaleder, EMDR-terapeut, Sensorimotorisk psykoterapi.
Arbeider som terapeut ved Notodden DPS i Telemark.
Marianne KlaumannTeacher: Expressive Arts in Therapy, Clinical Psychologist, Director Modum Bad Outpatient Trauma Clinic (Eilert Sundts gate, Oslo, Norway)
Gunnar Reinsborg
Gunnar Reinsborg Teacher: Expressive Arts in Therapy, Expressive Arts in Coaching and Teambuilding
Psykodramaregissør, Pedagog, arbeider som kulturkonsulent. Fagutvikler ved NIKUT siden 1993.
Margareta Wärja
Margareta WärjaTeacher: Expressive Arts in Therapy
PhD Kandidat. Master of Music Therapy, GIM sertifisert, kunst- og uttrykksterapeut, legitimert gruppepsykoterapeut og leder for Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi.
Torill Johnsen
Torill JohnsenTeacher: Expressive Arts in Therapy
Lærer i Kunst & uttrykksterapi. MA i Psykisk helse med fordypning i Kunst- og uttrykksterapi. Psykodramaregissør, klinisk barnevernspedagog i gruppeterapi, EAP-sertifisert psykoterapeut. Har privat praksis.
Per Espen Stoknes
Per Espen Stoknes Teacher: Expressive Arts in Therapy, Expressive Arts in Coaching and Teambuilding
PhD i Psykologi. Psykolog, arbeider som rådgiver og konsulent med scenariodrevne strategiprosesser for en rekke organisasjoner, foreleser ved BI- Senter for Lederutdanning. Forfatter av 4 bøker:
– What we think about when we try not to think about global warming. Toward a new psychology of climate action.
– Lær av fremtiden – Norske organisasjoners efaringer med scenariobasert strategi.
– Penger og sjel – En ny balanse mellom finans og følelser
– Sjelens landskap – Refleksjoner over natur og myter

Guest Teachers

Anne Solgaard
Anne Solgaard Teacher: Expressive Arts in Coaching and Teambuilding
Anne er lærer i kunst og uttrykksmetoder. Anne er utdannet i “Movement Based Expressive Arts” ved Tamalpa Institute i California og er profesjonell Erickson Coach. Hun har studert kreativitet med Dr. Edward DeBono in Malta. Hun har en MSc i Holistic Science fra Schumacher College i Devon, UK (2007) og Bachelor i Miljøstudier fra York University in Canada (1997). Anne jobber som senior rådgiver og innholdsutvikler for Medvind Eventbyrå.
Eva Amundsen
Eva AmundsenTeacher: Expressive Arts in Therapy
Psykolog, spesialist i klinisk psykologi, utdannet veileder, psykodramaleder og kunst- & uttrykksterapeut.
Har privat praksis.
Annette J. Ødegaard
Annette J. ØdegaardTeacher: Expressive Arts in Therapy
Klinisk sosionom/kunst- og uttrykksterapeut. Cand. Mag. Gruppeterapeut. Psykoterapeut NFP/EAP. Lærer/veileder ved NIKUT ( Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon/ HBV ( Høgskolen i Buskerud/Vestfold) og Diakonhjemmet Høgskole. Lang klinisk erfaring fra Psykisk helsevern i PPT og Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus. Faglitterær forfatter:Kunst- og uttrykksterapi. Fa Kaos til Form (Universitetsforlaget 2003 ) og Estetisk veiledning, Dialog gjennom kunstuttrykk.( Red. Ødegaard/Meyer DeMott, Universitetsforlaget 2008 ). Gruppeorientert kunst- og uttrykksterapi. (Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2012) Tidligere styremedlem Creare.